Zawiadomienie

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi Pawła Pawlaczyka.                                                                                                 Wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd KS STRZELEC Żyrardów