KS Strzelec Żyrardów

KS Strzelec Żyrardów

Przekaż 1,5 % podatku

Zarząd Klubu KS LOK STRZELEC Żyrardów zwraca się z gorącą prośbą do Członków Klubu, ich Rodzin oraz Osób Zaprzyjaźnionych o przekazywanie 1,5 % na rzecz naszego Klubu oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie najszerszym kręgu osób, za co z góry serdecznie dziękujemy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność statutową naszego stowarzyszenia. 

Nr. KRS 0000086818 

Cel szczegółowy- Działalność KS LOK STRZELEC Żyrardów                                                                 

Z pozdrowieniami -Zarząd KS LOK STRZELEC Żyrardów                                                                                                                                                                                                                       

NOWA KONKURENCJA

Informuję że na prośbę klubowiczów 0d 2023 r. w naszym klubie została wprowadzona do zawodów nowa konkurencja (Karabinek praktyczny), strzelany w oparciu o przepisy PiRO. Zawody będą rozgrywane razem z zwodami PiRO. Dniem treningowym do konkurencji Karabinek praktyczny będzie środa, przed zawodami PiRO, Strzelba gładkolufowa oraz Karabinek praktyczny.