INFORMACJA

Informuję że w dniu 11 września ( środa) strzelnica będzie dostępna od godziny 13,00. 

ZAWODY STRZELECKIE KŻR LOK

Informujemy,  że BMZW LOK przekazało informację.  W dniu 21 września 2019 r. w Warce odbędą się otwarte wojewódzkie zawody strzeleckie KŻR. LOK.  Będzie to  runda eliminacyjna do ogólnopolskich  zwodów KŻR które odbędą się w Siemianowicach Śląskich. Osoby chcące wziąć udział w zawodach proszeni są o zgłoszenie się do biura klubu.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

W związku ze śmiercią Prezesa KS STRZELEC  Zarząd Klubu zwołuję nadzwyczajne walne zebranie członków. Tematem zebrania będzie wybór Prezesa KS STRZELEC LOK Żyrardów. Termin zebrania wyznacza się na dzień 11 sierpnia na godzinę 15,00.  W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się na godzinę 15,15                                                                                                                                                                         Zarząd KS STRZELEC

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE

Zapraszamy osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje do wzięcia udziału w kursie PROWADZĄCY STRZELANIE LOK.  Kurs odbędzie się w dniach 27 lipca oraz 3 i 4 sierpnia w Żyrardowie na obiekcie strzelnicy. Kurs jest organizowany  na uzyskanie uprawnień w kategoriach: A– Pneumatyczna, B– palna bocznego zapłonu, C-Palna centralnego zapłonu,      D– maszynowa( pistolet ), E– samoczynna, F– gładkolufowa( w tym pomp-action),  G-gładkolufowa, H– czarnoprochowa. Wymagania dla uczestników- ukończone 21 lat. umiejętność posługiwania się bronią w kategorii na którą chcemy uzyskać uprawnienia, zaświadczenie lekarskie o możliwości  udziału w zajęciach PROWADZĄCY STRZELANIE..   Dla osób które nie posiadają umiejętności w posługiwaniu się bronią a są zainteresowani kursem, możemy zorganizować dodatkowe zajęcia w obsłudze oraz bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Zapisy oraz informację:                                        Biuro klubu tel. 601 988 165