Prezes – Andrzej Lemański

Wice Prezes- Norbert Michałowski

Sekretarz – Monika Wrzodak

Skarbnik Krzysztof Skibiński

Członek Zarządu – Artur Kubiak