Prezes – Sławomir Jankowski

Wice Prezes / skarbnik – Andrzej Lemański

Sekretarz – Monika Wrzodak

Członek Zarządu – Norbert Michałowski