KS Strzelec Żyrardów

HISTORIA

Historia

Klub Strzelectwa Sportowego w Żyraradowie powstał przy LOK Żyraradów z inicjatywy kilku zapaleńców w w listopadzie 1995 roku. Pierwszym prezesem tego trzydziestopięcioosobowego klubu był niezapomniany p. Alfred Arendarczyk z Mszczonowa, człowiek pełen inicjatywy, pełen energi, dobry organizator i wspaniały strzelec. Od początku istnienia klubu najważniejszą postacią w klubie jest p. Adam Bednarek który od początku do dziś koordynuje, administruje, zarządza utrzymując ciągłą działalność klubu niejednokrotnie w trudnych chwilach

   Do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego klub został zgłoszony 10.02.1997 i już po roku bo od 11.02.1998 klub istnieje jako klub zrzeszony w PZSS z licencją nr. LK-77/2000. Od tego czasu klub istnieje pod nazwa KS Strzelec Żyrardów, posiada otwartą, szescio stzanowiskową strzelnice kulowa do strzelań do 50 metrów oraz znajdującą się przy siedzibie klubu pięciostanowiskową strzelnice do strzelań z broni pneumatycznej na 10 metrów.

  Do końca 2007 roku oficjalnym symbolem klubu był klubu był motyw tarczy strzeleckiej z wpisanymi między pierscieniami tarczy nazwą klubu, nazwą miasta oraz symbolami związanymi z LOK i miastem Żyrardowem. Od sezonu 2008 nasze logo zostało zmienione na prostrze i czytelniejsze… latwiej zapadające w pamięci.

Obecnie KS STRZELEC to nie tylko strzelectwo w konkurencjach statycznych. W klubie zrzeszone są również sekcje takie jak: 

 • Sekcja STRZELECTWA DYNAMICZNEGO
 • Sekcja KOLEKCJONERSKO-HISTORYCZNA
 • Sekcja KŻR

 Klub KS STRZELEC Żyrardów zrzesza 340 członków w tym 269 z licencjami PZSS.

Oprócz strzelania dorosłego klub zajmuje się również wychowaniem młodych adeptów strzelectwa sportowego opiekując się młodzieżowymi sekcjami.

Oprócz klubu KS STRZELEC w naszym Rejonie są zrzeszone Szkolne Koła LOK:

 • Szkolne Koło LOK Żyrardów
 • Szkolne Koło LOK Puszcza Mariańska
 • Szkolne Koło LOK Szymanów
 • Szkolne Koło LOK Wiskitki
 • Szkolne koło LOK Mszczonów
 • Szkolne Koło LOK Błonie
 • Szkolne koło LOK Pruszków
 • Szkolne Koło LOK Proszków LO
 • Szkolne Koło LOK Korytów

Nowym rozdziałem w historii klubu jest start od 01.03.2008 strony internetowej.

Skip to content