Historia

Klub Strzelectwa Sportowego w Żyraradowie powstał przy LOK Żyraradów z inicjatywy kilku zapaleńców w w listopadzie 1995 roku. Pierwszym prezesem tego trzydziestopięcioosobowego klubu był niezapomniany p. Alfred Arendarczyk z Mszczonowa, człowiek pełen inicjatywy, pełen energi, dobry organizator i wspaniały strzelec. Od początku istnienia klubu najważniejszą postacią w klubie jest p. Adam Bednarek który od początku do dziś koordynuje, administruje, zarządza utrzymując ciągłą działalność klubu niejednokrotnie w trudnych chwilach

   Do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego klub został zgłoszony 10.02.1997 i już po roku bo od 11.02.1998 klub istnieje jako klub zrzeszony w PZSS z licencją nr. LK-77/2000. Od tego czasu klub istnieje pod nazwa KS Strzelec Żyrardów, posiada otwartą, szescio stzanowiskową strzelnice kulowa do strzelań do 50 metrów oraz znajdującą się przy siedzibie klubu pięciostanowiskową strzelnice do strzelań z broni pneumatycznej na 10 metrów.

  Do końca 2007 roku oficjalnym symbolem klubu był klubu był motyw tarczy strzeleckiej z wpisanymi między pierscieniami tarczy nazwą klubu, nazwą miasta oraz symbolami związanymi z LOK i miastem Żyrardowem. Od sezonu 2008 nasze logo zostało zmienione na prostrze i czytelniejsze… latwiej zapadające w pamięci. (poniżej od lewej stare i nowe logo klubu)

Historia

Obecnie KS Strzelec to działalności nie tylko na terenie i dla mieszkańców Żyrardowa. W klubie zrzeszone są również sekcje z różnych okolicznych miast jak Skierniewice, Sochaczew czy Grodzisk Mazowiecki. Obecny stan osobowy poszczególnych sekcji jest następujący :  

 • Sekcja Skierniewice – 24 osób
 • Sekcja Sochaczew – 15 osób
 • Sekcja Grodzisk Maz. – 18 osób
 • Sekcja Podkowa Leśna – 25 osób
 • Sekcja Żyrardów – 29 osób
 • Sekcja Mszczonów – 5 osób
 • Sekcja Rawa Mazowiecka – 4 osób

  Oprócz strzelania dorosłego klub zajmuje się również wychowaniem młodych adeptów strzelectwa sportowego opiekując się młodzieżowymi sekcjami w następujących miastach:

 • Żyrardów – 40 osób
 • Puszcza Mariańska LO – 70 osób
 • Szymanów – 20 osób
 • Milanówek – 20 osób
 • Pruszków  – 311 osób

Łącznie KS Strzelec zrzesza 581 członków w tym 120 z licencjami PZSS.

Nowym rozdziałem w historii klubu jest start od 01.03.2008 strony internetowej.