REGULAMIN POWSZECHNYCH ZAWODÓW 

PISTOLET PiRO

KLUB STRZELECKI “STRZELEC” ŻYRARDÓW

 1. Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego oraz współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego.
 2. Organizator zawodów: Klub Strzelecki ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.
 3. Terminy zawodów: zgodnie z terminarzem zawodów.
 4. Miejsce zawodów: strzelnica kulowa w Żyrardowie.
 5. Konkurencja: pistolet PiRO
 6. Zawody rozgrywane w jednej klasie ( Sport)
 7. Procedura strzelania:
 8. broń: pistolet/rewolwer centralnego zapłonu o minimalnym kalibrze 9 x 19 mm,
 9. cele-tylko tarcze papierowe
 10. ilość torów 3.( minimalna ilość strzałów 50-60)
 11. Uczestnictwo: zawody otwarte.
 12. Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów.
 13. Klasyfikacja: indywidualna po każdych zawodach.
 14. Nagrody: za miejsca 1-5 dyplomy.
 15. Koszty uczestnictwa: zgodnie z wytycznymi KS ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.
 16. Sprawy różne:
 • Zawody dla osób posiadających własną broń oraz przygotowanie do udziału w zawodach
 • zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy PZSS.