ZAWODY KLUBOWE

Informujemy członków Klubu iż od 13 lutego rozpoczynamy organizowanie zawodów strzeleckich zgodnie z przyjętym terminarzem. W dniu 13 lutego sezon strzelecki 2021 rozpoczynamy zawodami w centralnym zapłonie. Osoby chcące wziąć udział w zawodach, lub załatwić sprawy biurowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne, lub e-mail, oraz przybycie na wskazaną godzinę. W biurze podchodzimy pojedynczo. Pamiętajmy: na obiekcie obowiązuje zakrywanie ust i nosa, oraz dezynfekcja rąk przy wejściu, oraz wyjściu z obiektu.                                                                                      Dbajmy o siebie i innych.

Informacja

W związku z przedłużeniem obostrzeń przez Radę Ministrów do końca miesiąca, związaną ze stanem epidemii, jesteśmy zmuszeni odwołać zawody klubowe zaplanowane na dzień 24 oraz 30 stycznia. Na obecną chwilę planujemy rozpocząć sezon strzelecki zawodami w dniu 07-lutego 2021r  w konkurencjach Psp, Pst, Kst, Ppn, Kpn., zgodnie z wcześniej przyjętym terminarzem zawodów. Od dnia 19 stycznia czynne jest biuro klubu. Osoby chcące wziąć udział w zajęciach, lub załatwić sprawy biurowe  proszeni  są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne, lub e-mail, oraz przybycia na wskazaną godzinę. W biurze podchodzimy pojedynczo. Pamiętajmy: na obiekcie obowiązuje zakrywanie ust i nosa, oraz dezynfekcja rąk przy wejściu, oraz wyjściu z obiektu. Wszystkie sprawy klubowe będą załatwiane w miarę możliwości na bieżąco.                                                                                                                                                                                  Dbajmy o siebie i innych.

RANKING ZA 2020

Przedstawiamy państwu końcowy ranking klasyfikacyjny z poszczególnych konkurencji za 2020 r. Oficjalne podsumowanie w klubie jest planowane w pierwszym kwartale 2021 r. , jak tylko pozwoli nam sytuacja związana z obostrzeniami. Ponadto informuję że rozpoczęcie treningów w klubie jest planowane na dzień 20 stycznia, a pierwsze zawody w Centralnym zapłonie są planowane na dzień 24 stycznia ( niedziela).                                                                                   W sprawach klubowych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mail.                                                                                                     Dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni. 

RANKING KOŃCOWY ZA 2020 ROK 

INFORMACJA

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy członków klubu, iż  zawiesza się treningi strzeleckie do dnia 17 stycznia 2021 r.                                                                                                                  W sprawach klubowych, biuro klubu zaleca kontakt telefoniczny lub e-mail. Wszystkie sprawy klubowe będą załatwiane w miarę możliwości na bieżąco.