NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

W związku ze śmiercią Prezesa KS STRZELEC  Zarząd Klubu zwołuję nadzwyczajne walne zebranie członków. Tematem zebrania będzie wybór Prezesa KS STRZELEC LOK Żyrardów. Termin zebrania wyznacza się na dzień 11 sierpnia na godzinę 15,00.  W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się na godzinę 15,15                                                                                                                                                                         Zarząd KS STRZELEC