KURS PROWADZĄCY STRZELANIE

Zapraszamy osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje do wzięcia udziału w kursie PROWADZĄCY STRZELANIE LOK.  Kurs odbędzie się w dniach 27 lipca oraz 3 i 4 sierpnia w Żyrardowie na obiekcie strzelnicy. Kurs jest organizowany  na uzyskanie uprawnień w kategoriach: A– Pneumatyczna, B– palna bocznego zapłonu, C-Palna centralnego zapłonu,      D– maszynowa( pistolet ), E– samoczynna, F– gładkolufowa( w tym pomp-action),  G-gładkolufowa, H– czarnoprochowa. Wymagania dla uczestników- ukończone 21 lat. umiejętność posługiwania się bronią w kategorii na którą chcemy uzyskać uprawnienia, zaświadczenie lekarskie o możliwości  udziału w zajęciach PROWADZĄCY STRZELANIE..   Dla osób które nie posiadają umiejętności w posługiwaniu się bronią a są zainteresowani kursem, możemy zorganizować dodatkowe zajęcia w obsłudze oraz bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Zapisy oraz informację:                                        Biuro klubu tel. 601 988 165