STRZELNICA KULOWA

Informuję, że od dnia 27-04-2020 r. strzelnica kulowa wznawia działalność.Na strzelnicy obowiązują maseczki oraz rękawice ochronne. Przyjmujemy zasadę że strzelamy z co drugiego stanowiska strzeleckiego.Osoby chcące skorzystać ze strzelnicy proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu zarezerwowania stanowiska. Strzelnica pneumatyczna nadal pozostaje nieczynna. Zawody klubowe nadal pozostają odwołane.

INFORMACJA

Koleżanki i Koledzy                                                                                                …